LT

INTERNETO SVETAINĖS WWW.QUATTRO.LT PRIVATUMO POLITIKA

Šioje interneto svetainės www.quattropet.com ir www.quattropet.lt privatumo politikoje pateikiame informaciją apie lankantis šioje svetainėje pateiktų asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų valdytojas, nustatantys interneto svetainėje pateiktų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, yra AB „Kauno grūdai“, juridinio asmens kodas 134162647, adresas H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas, Lietuva, telefonas +370 37 223317, elektroninio pašto adresas info@kggroup.eu, duomenų apsaugos pareigūno elektroninio pašto adresas - dap@kggroup.eu.

Prašome reguliariai perskaityti aktualią šio dokumento versiją, nes ateityje jos turinys gali keistis. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES) (toliau – Reglamentas).

Tam, kad galėtume perskaityti Jūsų atsiliepimus bei atsakyti į Jūsų klausimus, interneto svetainės užklausos formoje prašome Jūsų pateikti savo vardą bei kontaktinius duomenis. Kontaktiniai duomenys bus naudojami tik tam, kad galėtume su Jumis susisiekti ir atsakyti į Jūsų užduotus klausimus ar išspręsti Jūsų nurodytą problemą. Pateikti duomenys bus saugomi 6 mėnesių laikotarpį, išskyrus atvejus, kai duomenų reiks ilgesnį laikotarpį, tam, kad galėtume išspręsti kilusį ginčą ar kitokią problemą. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – sutikimas, t.y. Jūsų laisvos valios išraiškia pateikti duomenis užklausos formoje. Be Jūsų kontaktinių duomenų, negalėtume atsakyti į Jūsų užklausą.

Informacija apie slapukais renkamus duomenis pateikiama slapukų politikoje.

Jūsų pateikti asmens duomenys gali būti teikiami:

  • serverio ir kitokiems IT paslaugų teikėjams;
  • teisininkams, advokatams, konsultantams, auditoriams;
  • teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;
  • potencialiems arba esamiems mūsų verslo ar jo dalies perėmėjams ar jų įgaliotiems konsultantams ar asmenims. 

Renkant ir naudojant Jūsų pateiktus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus Jūsų asmens duomenis, laikomasi šių principų:

  • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
  • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
  • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
  • Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
  • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
  • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; teisę atšaukti sutikimą ir nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

Tam, kad būtų galima įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių.

Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali būti paprašyta atitinkamo mokesčio, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis anksčiau nurodytais kontaktiniais duomenimis. 

Informacija apie AB „Kauno grūdai“ atliekamą kitokį asmens duomenų tvarkymą pateikiama čia: www.kauno-grudai.lt/privatumo-politika

SLINKITE Į ŠONĄ
Name of the cookie Naudojimo tikslas Sukūrimo data Galiojimo laikas Naudota informacija
october_session Used as the content management system session identifier Until the end of the Website window closure
_ga Used to collect statistical information about the Website's traffic 2 years
_gat Used to restrict referrals to doublevkick.net 1 minute
_gid Used to collect statistical information 1 day

Saving cookies ensures more convenient browsing of the Website, allows us to learn more about the behavior of the users of the Website, to provide services, suggestions tailored to you, to analyze and improve the Website.

The cookies used on the website do not allow to identify the user of the website. Visits to the Site are anonymous, recognizing data such as a personal computer, mobile phone (or other smart device), IP address. This information collected is not passed on to third parties, except as required by law.

Cookies can only be placed if the settings of the device you are using allow it. By browsing http://www.quattropet.com, you agree to the storage of cookies on your device. You can revoke your consent at any time by changing your web browser settings and deleting the stored cookies. You can find more information about the principles of using cookies and how to delete them in the help pages of your browser.

Please note that deleting cookies may slow down the browsing time of the Website, block access to the Website or otherwise limit its functionality.

If we have already obtained your consent to the storage of cookies, re-using the same cookie for the same purpose - we will not ask for your consent again.

Data storage

AB "Kauno grudai" ensures that the collected personal data of you will be stored no longer than they are necessary to implement the Company's purposes, on the basis of which the data was collected and no longer than required by the Data Subject (or legal acts).

We undertake not to transfer your personal data to third parties, except in the case of our partners or persons and / or companies involved in the execution of the order and the implementation of the Company's objectives. In the latter case, only the data that are necessary for the implementation of a specific purpose, service or order will be transferred.

The Company ensures that your personal data will be protected from loss, unauthorized disposal or other disclosure of your data not provided for in this Privacy Policy.

Your rights

You have the right to know and / or be informed about the processing of your data free of charge (unless you do not agree to receive this information in the form prescribed by the Company). You have the right to receive information about the retention period of your data, the purpose for which the data is processed, where we received it from and to whom it is provided.

You have the right to update your personal information at any time by contacting the Company by phone, e-mail. by post or otherwise.

You have the right to demand that your personal data be deleted (unless this is not possible due to mutual obligations between the person and the Company, due to the smooth execution of orders or other services).

At your request, information about the processing of your personal data may be provided orally and / or in writing. If you have not indicated in your request the form in which you would like to receive information about the processing of your personal data, the Company will provide it to you in the same form as you submitted your request.

The Company reserves the right to refuse to comply with your requests if they are manifestly unreasonable, inadequate or disproportionate.

Final Provisions

The legal acts of the Republic of Lithuania apply to this Privacy Policy.

By contacting the Company (by making an inquiry, writing an e-mail, making a call or otherwise), you agree that the Company will contact you with your request.

The Company shall not be liable for any damage, loss or damage to data that you have suffered as a result of intentional damage to yourself or third parties, improper use of the Website http://www.quattropet.com or other improper negligence.

The Company may at any time change or update the Privacy Policy, which takes effect from the day of its publication on the Website http://www.quattropet.com.

When, after updating or changing the Privacy Policy, the Data Subject visits the Website or uses other services of the Company, he agrees to these changes or additions.

The Privacy Policy was last updated on June 1, 2020.

Užklausos forma

Užpildykite laukelį
Patikrinkite telefono numerį
Įveskite teisingą el. paštą
Užpildykite laukelį
Klaida, bandykite vėliau
Žinutė išsiųsta
OK

Svetainėje naudojami slapukai. Tęsdami naršymą, sutinkame su mūsų privatumo politika. 

Sutinku